Digital Offset

Digital Offset

Digital Offset   Digital Offset เป็นระบบพิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานพิมพ์คุณภาพสูง เทียบเท่าระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ท แต่ไม่จำเป็นต้องทำจำนวนเยอะให้เกินความต้องการที่ต้องการจะใช้...
โบรชัวร์, นามบัตร, ใบปลิว

โบรชัวร์, นามบัตร, ใบปลิว

งานป้ายตู้ไฟ

งานป้ายตู้ไฟ

งานมีหลากหลายสไตล์ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละสถานที่ ปัจจุบัน มีเทคโนโลยี่ใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต เช่น งานเลเซอร์ ตัวหนังสือ...

ตัวอย่างงาน

sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample
sample